Viên uống Milk Thistle Chardon hỗ trợ bảo vệ gan - 250mg, 50 viên