Viên uống Ultra Prostate Formula hỗ trợ bảo vệ tuyến tiền liệt, 60 viên