Viên uống giấm táo tăng cường sức khỏe, 100 viên (Westcoast Naturals)